könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat az egyes társaságoknál készülő pénzügyi kimutatások hitelességének, a számviteli törvény előírásainak való megfelelésének vizsgálatát jelenti. Az auditált éves beszámoló abban segíti a piaci szereplőket - részvényeseket, cégvezetőket, hitelezőket, vevőket, beszállítókat, adóellenőröket, illetve a potenciális befektetőket -, hogy valós és megbízható információk alapján ismerjék meg az adott társaságot, és erre alapozva hozhassák meg üzleti döntéseiket.

Ennek keretében elvégezzük a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet ellenőrzését, a beszámoló véleményezését és a független könyvvizsgálói jelentés elkészítését.

Vállalunk eseti és folyamatos megbízásokat, megbízóink kérésére az éves könyvvizsgálati megállapodás keretében évközi elővizsgálatokat.

Tevékenységünk kiterjed az átalakuláshoz kapcsolódó vagyonmérlegek könyvvizsgálatára, melyben jelentős tapasztalatokat szerzetünk az elmúlt évek során.

Szakembereink a magyar szabályokra és törvényes előírásokra, valamint a vonatkozó nemzetközi szabályokra és széleskörű tapasztalatokra támaszkodnak.

Vállaljuk a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS) szabályainak megfelelő beszámolók auditálását. Ezen a területen is jelentős tapasztalattal bírunk, az eddigiek során az Egyesült Királyságban, Törökországban, Görögországban, Németországban és Izraelben rezidens anyacégek számára végeztük leányvállalataik IFRS szerint készített beszámolóinak auditálását.

Fentieken túlmenően pályázatok elszámolásához kapcsolódó könyvvizsgálói ellenőrzéseket is végzünk, mind EU mind egyéb pályázatok esetén.

adótanácsadás | könyvvizsgálat | könyvelés | bérszámfejtés, cafeteria rendszer | adó- és járulékbevallások készítése | cégképviselet | cégátvilágítás | átalakulás | célvizsgálatok | tolmácsolás