rólunk

A Multiservice Kft. 1996. augusztusa óta működő gazdasági társaság. Célunknak tekintjük, hogy a magyar körülményekhez és sajátosságokhoz észszerűen, hatékonyan illeszkedő, széleskörű könyvvizsgálói, könyvviteli, valamint adózási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatást nyújtsunk az európai számviteli követelményeknek is megfelelően. Cégünk feladatának tekinti, hogy megbízóink olyan teljes körű, magas szakmai színvonalra épülő, komplex szolgáltatásokat vehessenek igénybe, amely mindenkor megbízhatóan és naprakészen ad képet vállalkozásuk pénzügyi állapotáról, valamint ellátja a vezetést a döntéshozatalhoz szükséges információkkal.

Munkánk a Multiservice Kft által kialakított és folyamatosan karbantartott munka-módszertanon és együttműködési renden alapul, amely kedvező ráfordítási viszonyok mellett felelősséggel biztosítja a jogszabályi, tulajdonosi, menedzsmenttel kapcsolatos érdekeknek való megfelelést.

Az elmúlt évek során egy négytagú cégcsoport épült ki (Multiservice csoport). A csoport kialakításának célja az volt, hogy a különböző tevékenységek különböző vállalkozásokba legyenek csoportosíthatók.

                                                                                                                                                                           

Könyvvizsgálati minőségkontrolling és folyamatirányító megoldás 

A fejlesztési eredmények műszaki tartalmának bemutatása

A projekt megvalósítása során egy olyan technológiai keretrendszert dolgoztunk ki, amely a könyvvizsgálati tevékenység folyamatirányítását teljes minőségbiztosítás mellett képes ellátni. A kifejlesztett rendszer alapja egy egyedi fejlesztésű célszoftver, amelyhez különböző szoftveres és eszközalapú add-onokat kapcsoltunk. A projekt eredménye egy olyan féldobozos szoftver- és hardvermegoldás, amelyet könyvvizsgálóknak és könyvelőcégeknek tudunk licencelni.

A célszoftver átveszi az auditálandó ügyfél könyvelésétől az információkat, a jogi nyilvántartásból pedig a cégre vonatkozó alapinformációkat. Ehhez a szoftver egy speciális kommunikációs és adatcsere-interfészt használ, így az adatok átvétele egyrészt biztonságos csatornákon történik, másrészt a lehető legkisebb az adatok torzulásának és a tévesztésnek a lehetősége. A szoftver végigköveti a könyvvizsgálói kamara útmutatásaiban és a könyvvizsgálat best practice-eiben meghatározott folyamat egyes lépéseit. A könyvvizsgáló az egyes, alaposabban vizsgálandó részterületekhez analitikát kérhet a rendszertől, és ezt egyrészt a mögöttes számviteli adatbázisból, másrészt a szoftver által moderált kapcsolattartási protokollokon keresztül kapja meg. A szoftver végül automatikusan létrehozza a könyvvizsgálat dokumentációs és adatszolgáltatási eredményeit, amelyeket az adatbiztonsági elvárásoknak megfelelően tárol.

A rendszerhez add-onok csatlakoztathatók, amelyek a funkciók körét kibővítik biztonsági és kényelmi megoldásokkal. A kifejlesztett rendszer moduláris felépítésű, lehetővé téve a felhasználók számára szükség szerint egyes add-onok megrendelését, illetve a tevékenység specifikus funkciók ellátásához rugalmasan igazítható modulokat. Ezt a dokumentumkezelési, fájlátviteli, tárolási és archiválási többletfunkciók kifejlesztése révén biztosítja a rendszer.A rendszer előnye egyrészt a könyvvizsgáló munkájának gyorsítása és egyszerűsítése, másrészt a könyvvizsgálat eredményét képező adatok megbízhatóságának fokozása. A kényelmes munkavégzés érdekében a szoftver sablonokat vezet be, valamint a munkafolyamatot figyelmeztetésekkel, utasításokkal határidő követéssel, illetve szükség szerint feladatátirányítással nyomon követő irányítási mechanizmusokat alkalmaz.

 

Az innovációs projekt teljes költségvetése 50 millió Ft volt, amelyhez a Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program Kutatás-fejlesztési pályázatán 25 millió Ft támogatást nyertünk.

 

A projekt értékelése

Jelen projekt keretében megvalósított fejlesztés által érintett területen minden korábbi technológiai és informatikai fejlesztés egy valamilyen SQL-alapú statikus adatbázis kezelésére fókuszált. Ezzel szemben az általunk végrehajtott fejlesztéssel létrehozott rendszer – noha szintén megjelenik benne a negyedik generációs adatbáziskezelési funkció – lényege nem az adatbáziskezelésben, hanem egy folyamatkövető motorban rejlik. Fő újdonságtartalma tehát a korábbi megoldásokhoz képest, hogy nem statikus (ahol egy adott adatbázis különböző adatokkal való feltöltését és lekérdezését jelölhetjük meg fő funkciónak), hanem dinamikus, azaz az adatbázis adatainak meghatározott szekvenciában történő rögzítését teszi lehetővé.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálati tevékenység megbízhatósága rendkívüli módon ki van téve az input adatok megbízhatóságának és hitelességének, a fejlesztés során kiemelten fontosnak tartottuk annak biztosítását, hogy az új rendszerbe bejövő minden adat vagy a pénzügyi rendszerekből közvetlenül (interfészen át), vagy külső emberi forrásból (a vállalkozás pénzügyi, jogi részlegétől, vagy a könyvelőtől) érkezzen, és az adatok forrása, betáplálásának időpontja azonosítható legyen. Ennek érdekében a kifejlesztett rendszer kommunikációs motorja olyan újszerű protokollként működik, amilyet eddig csak az ezen a téren csúcstechnológiát képviselő telemedicinai és katonai fájlátviteli rendszerek valósítottak meg.

 

adótanácsadás | könyvvizsgálat | könyvelés | bérszámfejtés, cafeteria rendszer | adó- és járulékbevallások készítése | cégképviselet | cégátvilágítás | átalakulás | célvizsgálatok | tolmácsolás